Fizică

Fizicieni celebri care au revoluţionat ştiinţa

Fizica este ştiinţa care se ocupă cu studiul fenomenelor fizice, de la mișcarea planetelor și a stelelor la comportamentul particulelor subatomice care alcătuiesc lumea din jurul nostru.

Din acest motiv, putem spune că fizica este peste tot. Ea poate fi întâlnită în cele mai îndepărtate locuri ale Universului, în găurile negre supermasive din centrul galaxiilor, în molecula fundamentală a vieții de pe Pământ (ADN) şi chiar în spațiul aparent gol din jurul nostru.

În istoria științei există fizicieni care au schimbat pentru totdeauna percepția noastră asupra Universului și au revoluţionat ştiinţa.

Iată în continuare 20 de fizicieni ale căror teorii, idei și descoperiri au revoluționat ştiinţa:

1. Una dintre cele mai cunoscute contribuţii ale lui Galileo Galilei (1564-1642) în fizică este studiul corpurilor aflate în mișcare. În anul 1630 el a arătat că toate obiectele aflate în cădere liberă cad cu aceeași accelerație.

Galileo Galilei

2. Pe baza lucrărilor lui Galileo Galilei asupra obiectelor aflate în mișcare, Isaac Newton (1643-1727) a stabilit cele trei legi ale mișcării, precum și Legea atracţiei universale în anul 1687.

Isaac Newton

Una dintre cele mai revoluţionare idei ale lui Isaac Newton a fost aceea că mișcarea corpurilor cereşti este descrisă de aceleaşi legi ale fizicii ca mişcarea obiectelor de pe Pământ.

3. Michael Faraday (1791-1867) este cunoscut pentru cercetările sale asupra magnetismului şi electricităţii. În anul 1831 el a descoperit fenomenul de inducție electromagnetică și a arătat că există o legătură între electricitate și magnetism.

Michael Faraday

4. În anul 1864, James Clerk Maxwell (1831-1879) a publicat teoria electromagnetismului, care a arătat că electricitatea, magnetismul şi lumina sunt toate manifestări ale aceluiași fenomen: câmpul electromagnetic.

James Clerk Maxwell

5. În anul 1895, Wilhelm Röntgen (1845-1923) a devenit primul fizician care a produs și a detectat radiaţia X.

Wilhelm Rontgen

6. În anul 1896, Marie Curie (1867-1934) a introdus în fizică termenul de radioactivitate şi a descoperit metode pentru izolarea izotopilor. Împreună cu soțul ei, Pierre Curie, a descoperit elementele radioactive radiu şi poloniu.

Marie Curie

7. În anul 1897, J.J. Thomson (1856-1940) a descoperit electronul. Aceasta a fost prima particulă subatomică descoperită vreodată.

J. J. Thomson

8. Max Planck (1858-1947) este considerat fondatorul mecanicii cuantice. În anul 1900 el a introdus noţiunea de cuantă de energie, adică cea mai mică cantitate de energie care poate fi emisă sau absorbită de un sistem atomic, molecular, etc. El a stabilit, de asemenea, valoarea pentru constanta lui Planck, care este un element central în mecanica cuantică.Max Planck

9. În anul 1905, Albert Einstein (1879-1955) a publicat teoria relativităţii restrânse (sau relativitatea specială) care postulează că legile fizicii sunt aceleași în orice sistem de referință inerțial şi că viteza luminii este o constantă universală. Printre consecinţele acestei teorii se numără echivalența dintre masă şi energie (E=mc2), variaţia masei în funcţie de viteza de deplasare şi dilatarea temporală, timpul scurs între două evenimente depinde de mișcarea relativă a sistemelor de referință ale observatorilor.

Albert Einstein

În anul 1916, Einstein a publicat teoria generală a relativității, o teorie fundamentală a naturii spațiului, timpului și gravitaţiei, care afirmă că gravitația este un efect al curburii continuumului spaţiu-timp.

10. În anul 1911, Ernest Rutherford (1871-1937) a demonstrat că masa atomului este concentrată în nucleu. În anul 1920, el a descoperit protonul.

Ernest Rutherford

11. Niels Bohr (1885-1962) este cunoscut pentru formularea teoriei modelului atomic în anul 1913. În modelul său atomic, electronii orbitează în jurul nucleului. Niels Bohr a avut, de asemenea, un rol cheie în apariţia mecanicii cuantice.

Niels Bohr

12. Wolfgang Pauli (1900-1958) este cunoscut în special pentru teoria spinului, momentul cinetic intrinsec al unei particule și pentru descoperirea principiului de excluziune în anul 1925, care este esențial pentru înțelegerea proprietăților stelelor și nebuloaselor.

Wolfgang Pauli

În anul 1931, el a prezis existența neutrinilor, particule elementare care interacționează foarte slab cu materia şi care se deplasează prin Univers cu o viteză apropiată de viteza luminii.

13. În anul 1926, Erwin Schrödinger (1887-1961) a dedus ecuația care îi poartă numele şi care a devenit ecuaţia centrală a mecanicii cuantice, așa cum sunt legile lui Newton în mecanica clasică. Funcţia de undă a lui Erwin Schrödinger sau „ecuaţia Schrödinger” este cea care stă la baza modelului ondulatoriu staţionar al atomului şi al mecanicii ondulatorii.

Erwin Schrodinger

În anul 1935, Erwin Schrödinger a propus unul dintre cele mai renumite experimente de gândire din istorie, care a fost denumit „Pisica lui Schrödinger”.

În experimentul imaginar o pisică este închisă într-o cutie şi probabilitatea ca aceasta să fie vie sau moartă este de 50%. Erwin Schrödinger a arătat că până când nu ştim sigur starea în care se află pisica, aceasta este atât vie, cât și moartă, în tot acest timp pisica aflându-se într-o stare cunoscută sub numele de superpoziţie (suprapunere) a două sau mai multe stări.

14. În anul 1928, Paul Dirac (1902-1984) a prezis existența antimateriei, care este formată din particule care au o sarcină electrică egală, dar opusă faţă de particulele omoloage din materia obişnuită.

Paul Dirac

15. Werner Heisenberg (1901-1976) este cunoscut în special pentru Principiul incertitudinii pe care l-a formulat în anul 1927 şi care introduce limitări fundamentale privind precizia măsurătorilor experimentale în mecanica cuantică.

Werner Heisenberg

16. Enrico Fermi (1901-1954) este cunoscut în special pentru contribuţia sa la construirea primului reactor nuclear, ca parte a proiectului Manhattan. El a avut, de asemenea, contribuții majore la teoria cuantică, precum şi în fizica nucleară.

Enrico Fermi

17. J. Robert Oppenheimer (1904-1967) este cunoscut pentru participarea sa în cadrul Proiectului Manhattan, unde a condus activitatea de producție a primelor bombe atomice.

J. Robert Oppenheimer

18. Richard Feynman (1918-1988) este celebru pentru contribuțiile sale la teoria electrodinamicii cuantice, care îmbină relativitatea și mecanica cuantică pentru o mai bună înțelegere a Universului.

Richard Feynman

19. În anul 1961, Murray Gell-Mann (născut în anul 1929) a conceput o schemă de clasificare a particulelor subatomice cunoscută sub numele de Calea celor opt (Eightfold Way), iar în anul 1964 a postulat existența quarcurilor, adică particule din care sunt alcătuiţi protonii, neutronii şi alţi hadroni.

Murray Gell-Mann

20. Deși Vera Rubin (născută în anul 1928) este de fapt un astronom, studiile sale privind viteza de rotație a galaxiilor au condus la obţinerea primelor dovezi că 84% din Univers este format din particule misterioase, invizibile ce compun materia întunecată. Căutarea acestor particule a revoluționat domeniul fizicii particulelor şi astrofizica.

Vera Rubin

Sursă: Science Alert

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *