Economie

Adevăratul rol al băncilor în crearea banilor

Expresia „băncile creează banii” se regăseşte adeseori în discursurile populare, dar ea transmite o reprezentare eronată a rolului băncilor în procesul de creare a banilor.

Rolul băncilor este în primul rând cel al unui intermediar între un cumpărător și un vânzător, cum ar fi, de exemplu, cazul unei tranzacții care implică achiziționarea unei case.

Crearea banilor de către bănciBanii reprezintă mai mult decât bancnotele și monedele emise de băncile centrale. Credit: EPA/Aaron Ufumeli

Subiectul este deosebit de relevant în prezent deoarece ideea conform căreia băncile pot crea bani din nimic a generat o furie publică. Pe fondul recentei crize financiare, organizațiile, persoanele fizice și funcționarii publici au cerut în mass-media încetarea practicilor actuale de creare a banilor de către bănci. S-a solicitat, de asemenea, o revizuire a sistemului bancar actual.

Fără o înțelegere corectă, concepţia greșită conform căreia băncile creează bani din nimic va continua să influențeze modelele de afaceri din sectorul financiar și intervențiile de politică monetară. Aceasta va influența, de asemenea, domeniul de aplicare al politicilor care vizează reglementarea băncilor, cum ar fi Basel III și alte reglementări formulate în urma recentei crize financiare.

Deci, cum se desfăşoară procesul de creare a banilor?

Ce sunt banii?

Banii sunt de obicei definiţi în legătură directă cu rolul lor în economie. Banii sunt o măsură a valorii (menţionată adeseori şi ca o unitate de cont) şi un mijloc de schimb.

Banii din lumea modernă constau în primul rând din două tipuri de instrumente monetare. Primul tip este reprezentat de bancnotele și monedele emise de băncile centrale (banii fiat). Al doilea tip este reprezentat de pasivele băncilor care sunt menţionate, de asemenea, ca depozite bancare, banii pentru credite sau banii băncilor. Prin urmare, masa monetară din economiile moderne include sumelor de bani în numerar, cât şi banii băncilor.

Relaţiile dintre bancă, creditori si debitori evidențiază banii băncilor.

Crearea banilor în absenţa băncilor

În general se consideră că băncile creează bani prin acordarea de împrumuturi. Ulterior, această explicație este utilizată pentru a sugera că băncile creează în acest mod bani din nimic. Aceasta este o denaturare a modului în care băncile creează bani.

Modul prin care băncile acționează ca intermediar poate fi ilustrat printr-un exemplu simplu în care domnul B dorește să cumpere o proprietate rezidențială fără a apela la ajutorul unor instituții bancare.

Ne referim aici la cazul unei proprietăți rezidențiale deoarece se consideră că creditele ipotecare rezidențiale stau la baza recentei crize financiare. Se susține că băncile au creat într-un mod iresponsabil bani din nimic ceea ce a amplificat criza financiară.

Case de vânzareBăncile preiau toate riscurile care ar fi fost asumate de către vânzătorul unei proprietăți în cazul în care tranzacția nu s-ar fi efectuat prin intermediul unei bănci. Credit: Reuters/Todd Korol

Domnul B stabileşte o înţelegere cu doamna S care deţine o casă şi doreşte să o vândă. Prețul casei este de 1 milion de dolari, dar domnul B nu are 1 milion de dolari în numerar, astfel încât trebuie să ajungă la o înţelegere cu doamna S ca debitor pentru plata datoriei.

Domnul B se angajează să achite suma de 1 milion de dolari, în rate lunare, timp de 20 de ani. În absența unei bănci, aceasta este cel mai bună variantă la care doamna S se poate aștepta.

Această tranzacție poate avea loc indiferent dacă există sau nu bănci, din necesitatea unui schimb de proprietate.

Rolul băncilor

Tranzacția de mai sus are o serie de dezavantaje pentru doamna S. În primul rând, aceasta s-ar putea să nu dorească să aștepte 20 de ani pentru a-şi primi banii.

În al doilea rând, doamna S se expune riscului de nerambursare. În al treilea rând, doamna S se confruntă cu o sarcină de natură administrativă. Doamna S trebuie ca în următorii 20 de ani să colecteze soldurile și să ţină o evidență în acest sens. Doamna S se confruntă astfel cu unele riscuri potențiale, cu inconveniente și cu unele costuri aferente tranzacției.

Prin urmare, există oportunitatea ca o instituție să reducă din dezavantajele doamnei S. Aceste dezavantaje pot fi eliminate prin introducerea unei instituții bancare în tranzacție.

Băncile apar pentru că, în calitate de intermediari, acestea reduc o mare parte din costurile aferente tranzacției.

Doamna S s-ar putea să nu aibă nevoie într-un anumit moment de bani cash sau de toţi banii, astfel încât banca i-ar putea permite doamnei S să efectueze retrageri de numerar din vistieria băncii la valoarea tranzacţiei, în orice moment.

Fiind vorba despre o solicitare de bani în numerar, la cerere, activul doamnei S nu mai este afectat de plățile periodice din partea domnului B, banca fiind cea care preia plăţile în numerar. Această obligație este înregistrată de către bancă ca o datorie financiară (pasiv) denumită „depozit de apel”, ceea ce reprezintă banii băncii.

Banii băncii reflectă astfel banii creaţi ca urmare a unei tranzacții care a avut loc în afara acesteia, dar care a fost înregistrată de către bancă. Creanța cedată în contul domnului B este activul, capitalul băncii.

Băncile moderne

În zilele noastre vânzătorul unei proprietăţi nu trebuie să caute un cumpărător. Vânzătorul va scoate la vânzare proprietatea respectivă impunând condiția ca potențialul cumpărător să obţină finanțare de la o bancă.

Din punctul de vedere al vânzătorului, lichiditatea, solvabilitatea și implicit riscurile cu privire la cumpărător au fost rezolvate.

Banca nu trebuie să discute în mod direct cu vânzătorul pentru a prelua cesiunea obligației cumpărătorului. Banca știe că odată ce emite o garanție pentru cumpărător în vederea achiziţionării unei proprietăţi, garanția va fi prezentată şi depusă la bancă. Prin emiterea garanției, se va autoriza un depozit (banii băncii) în contul deponentului (vânzătorului).

Pentru un necunoscător s-ar părea că prin înregistrarea unui cont activ de intrare conectat la cumpărător și prin înregistrarea unui depozit de intrare corespunzător acestuia, banca a creat bani din nimic, dar aceasta este o iluzie. Se neglijează faptul că valoarea depozitului înregistrează schimbul valoare pentru valoare efectuat prin intermediul unei tranzacții.

În realitate, vânzătorul nu mai are o casă, iar cumpărătorul are acum o casă.

Traducere după Explainer: the real role of banks in money creation

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *